Certyfikaty

Wyceny wykonywane przeze mnie realizowane są w oparciu o standard autorski dr inż. Tadusza Klimka.

Standard uzyskła akceptację metodologiczną wielu banków, firm leasingowych oraz instytucji ubezpieczenieowych.
Pracując wg jego założeń, jestem w stanie świadczyć wysokiej jakości usługi z zakresu rzeczoznawstwa środków techninicznych.

1. WPROWADZENIE 

Ze względu na konieczną standaryzację procedur wyceny, również ze względu na ich dostosowanie do reguł obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, niezbędne jest sformułowanie zunifikowanych procedur postępowania normujących cały proces szacowania wartości środków technicznych.
Normalizacja procesu szacowania wg niniejszego Standardu dotyczy wszelkich środków technicznych będących przedmiotem wyceny z wyłączeniem obiektów wyspecyfikowanych w punkcie 2.
Standaryzacji podlegają:
• cele i przeznaczenie wyceny wartości środków technicznych,
• rodzaje wartości rynkowej szacowanej w procesie wyceny,
• rodzajów podejść stosowanych w wycenie wartości środków technicznych,
• metody szacowania wartości środków technicznych,
• zawartość raportu z wyceny wartości.


2. PRZEDMIOT WYCENY 
Przedmiotem wyceny według niniejszego Standardu są wszelkie środki techniczne i/lub megaukłady techniczne 1) poza obiektami należącymi do poniższych zbiorów:
• maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem, których szacowanie podlega oddzielnym przepisom prawa, (ustawa o gospodarce nieruchomościami i standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych),
• zabytkowe środki techniczne szacowane z uwzględnieniem stosownych zaleceń i opinii konserwatorów zabytków,
• sprzęt wojskowy, którego szacowanie uwzględnia również inne niż atrybuty rynkowe czynniki,
• pojazdy, których wycena podlega odrębnym zasadom ukształtowanym w wyniku rozwoju specyficznej metodologii.

3. METODOLOGIA WYCENY WARTOŚCI ŚRODKÓW TECHNICZNYCH 
3.1. Sformułowanie celu i przeznaczenia wyceny
Celem wyceny środków technicznych jest oszacowanie wartości rynkowej zdefiniowanego rodzaju lub oszacowanie utraty wartości, ewentualnie oszacowanie kosztu odpowiedniego rodzaju, bądź wskazanie ceny. W szczególnych przypadkach szacuje się hipotetyczna wartość rynkową lub wartość godziwą.
Przeznaczeniem wyceny może być w szczególności:
• określenie udziału środków trwałych (tu: środków technicznych) w majątku przedsiębiorstwa,
• oszacowanie wartości środków technicznych dla potrzeb przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji lub likwidacji przedsiębiorstwa,
• ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych środków trwałych,
• oszacowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawu,
• oszacowanie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
• ustalenie kwoty bazowej w negocacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesieniu prawa własności, umowy najmu, itd.,
• oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,
• oszacowanie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,
• ustalenie podstawy dla potrzeb podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji,
• określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży),
• określenie czynszu za najem,
• uzyskanie elementów informacji składowych dla sporządzenie analiz ekonomicznych i finansowych
• oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego
• oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej, np. wobec braku rynku wtórnego,
• oszacowanie trwałej utraty wartości,
• oszacowanie wysokości ubytków wartości,
• sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie.
W zależności od celu i szczegółowego przeznaczenia wyceny należy wybrać stosowny rodzaj wartości, która będzie obliczana w procesie szacowania wartości.
Wynikiem procesu szacowania jest wartość podana w postaci jednej liczby lub przedział wartości podany przez wskazanie granic tego przedziału.

Pełna treść Standardu

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.